Apple biến lời nói thành biểu tượng cảm xúc trong Tin nhắn ?

Hotline 079 78 79 729
Hotline 079 7879729
Giỏ hàng [ 0 ] sản phẩm
Apple biến lời nói thành biểu tượng cảm xúc trong Tin nhắn ?
Ngày đăng: 24/06/2023 04:30 PM

  Biểu tượng cảm xúc có thể diễn đạt ý nghĩa thông điệp tốt hơn lời nói. Và Apple đang tìm cách biến lời nói thành biểu tượng cảm xúc trong các tin nhắn. 

  Nghiên cứu của Apple tập trung vào việc biến lời nói thành biểu tượng cảm xúc và điều chỉnh chúng cho phù hợp. Biểu tượng cảm xúc tròn nhỏ có thể diễn đạt ý nghĩa thông điệp tốt hơn lời nói. Việc sử dụng biểu tượng cảm xúc cũng nhanh hơn việc tìm từ phù hợp và không làm gián đoạn.

  Apple đã tiết lộ một ứng dụng mới được gọi là "Tạo biểu tượng cảm xúc từ lời nói của người dùng", cho thấy sự phát triển trong việc sử dụng biểu tượng cảm xúc có thể giúp kéo dài thời lượng pin. Điều này thực sự là bất ngờ.

  Ứng dụng mới giúp người dùng tạo biểu tượng cảm xúc từ lời nói, và việc này cũng giúp kéo dài thời lượng pin. Siri có khả năng hiểu và tạo biểu tượng cảm xúc dựa trên lời nói của người dùng, giúp tăng hiệu quả tương tác và tiết kiệm năng lượng.

  Theo Apple, "việc xác định biểu tượng cảm xúc tương ứng với ít nhất một phần của cách nói và điều chỉnh biểu tượng cảm xúc dựa trên công cụ sửa đổi cách nói cho phép hệ thống đọc chính tả toàn diện hơn có thể xác định nhanh chóng và chính xác biểu tượng cảm xúc mà người dùng yêu cầu. Điều này tăng hiệu quả tương tác của người dùng với thiết bị như điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh."

  Ngoài ra, việc điều chỉnh biểu tượng cảm xúc dựa trên công cụ sửa đổi cũng là một phần quan trọng. Tuy nhiên, Siri cần hiểu rõ ý nghĩa của lời nói để điều chỉnh biểu tượng cảm xúc phù hợp. Apple đã đưa ra các ví dụ như "biểu tượng cảm xúc trái tim màu hồng", thì Siri phải hiểu rằng "màu hồng" là một phần của hướng dẫn "biểu tượng cảm xúc trái tim" và không chỉ là phần cuối câu. 

  Apple cũng đề xuất việc cải tiến khả năng đọc chính tả của Siri để dễ nhận diện thông điệp của người dùng hơn trong tương lai.

  0
  Zalo
  Zalo